bg en ru
 
Добре дошли в НИЛ ЕФТТОМ
 

Научно-изследователската лаборатория по „Електрофизични технологии за термична обработка на металите“ (НИЛ „ЕФТТОМ“) към катедра „Материалознание и технология на материалите“ при Техническия Университет – София e създадена през 1973 г. от чл. кор. проф. д-р Д. Бучков специално за изучаването и промишленото приложение на метода “йонно азотиране и карбонитриране” в постояннотоков или импулсен тлеещ разряд. При запазване на геометричните си размери и форма, чрез този метод обработваните детайли и инструменти добиват:
- висока износоустойчивост;
- повишена повърхностна твърдост;
-желан (управляем) фазов състав и структура на азотирания слой, притежаващ здрава връзка с основния материал;
- неколкократно повишаване на експлоатационния срок;
-частично повишена корозионна устойчивост;

Методът е напълно екологичен, разходът на енергия, работни газове и охлаждаща вода е минимален , а в зависимост от вида на материала и желаната дебелина на азотирания слой продължителността на процеса е от 30 минути до 20 и повече часа .
Йонното азотиране и карбонитриране се прилагат за обработка на детайли и инструменти от всички отрасли на промишлеността, а именно за уякчаване на:
-различни видове зъбни колела, зъбни блокове, зъбни венци и валове;
-колянови, разпределителни и други валове, оси, прецизни винтове за съчмено-винтови двойки, шпиндели, пиноли и направляващи;
-щампи, щанци, пресформи за леене на метали и сплави, както и за преработване на пластмаси;
-режещи инструменти – фрези, дълбяци, свредла, метчици, протяжки, прошивики и други.
Високи резултати се получават при азотиране на стомани (легирани), чугуни и други материали, като детайлите и инструментите от тях се подлагат на предварителна термична обработка.
В резултат на многогодишна научно-изследователстката и развойна дейност в НИЛ “ЕФТТОМ” е разработена гама, защитени със съответните патенти, инсталации за йонно азотиране и карбонитриране в постояннотоков или импулсен тлеещ разряд тип "ЙОН" с мощности 20, 50, 100, 200 kVA, с работни обеми от 0.1 до 5 m3 и маса на обработваните детайли от 120 до 5000 kg. Процесът на обработка се управлява чрез стандартни програмируеми контролери или регулатори.
Разработени са и се произвеждат също и инсталации за обезмасляване в пари на пер- или трихлоретилен, тип "ИО" с мощност 15, 18 и 42 kVA, с работни обеми от 0.5 до 1.5 m3 и производителност от 80 до 300 kg/h.

От НИЛ “ЕФТТОМ” са произведени и внедрени над 100 инсталации с мощност от 20 до 600 kVA във повече от 40 водещи машиностроителни предприятия в България и са изнесени над 30 инсталации в много страни на три континена.

Наред с производството на инсталации, НИЛ “ЕФТТОМ” предлага още следните видове услуги:
- разработва технологични режими за йонно азотиране и карбонитриране;
- организира и извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз;
- провежда обучение на персонала на клиентите за работа със съоръженията;

Гаранционният срок на инсталациите е от 12 до 24 месеца.

 

 
Copyright © 2004 Efttom. All rights reserved.